Thể loại sách (2,279 quyển)

Untitled Document

 

Sách độc quyền

Kỹ thuật luyện phát âm tiếng Anh Mỹ (Master Spoken English)
Mã sách: 110009
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 55,000
Giá bán: 39,000

Kỹ thuật học Nghe hiểu Tiếng Anh
Mã sách: 110006
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 40,000
Giá bán: 28,000

Phương pháp học tiếng Anh (Study Skills)
Mã sách: 110506
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 56,000
Giá bán: 40,000

Hướng dẫn kỹ thuật Biên dịch Anh-Việt Việt-Anh
Mã sách: 110004
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 120,000
Giá bán: 84,000

Hướng dẫn kỹ thuật Phiên dịch Anh-Việt Việt-Anh
Mã sách: 110005
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 90,000
Giá bán: 63,000

IELTS - Bài thi mẫu (IELTS Specimen Test)
Mã sách: 110576
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 40,000
Giá bán: 28,000

IELTS - Kỹ thuật luyện thi (Tips for IELTS)
Mã sách: 110549
Nguyễn Quốc Hùng, M.A. chú giải

Giá bìa: 38,000
Giá bán: 27,000

Kỹ thuật dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học
Mã sách: 110735
Nguyễn Quốc Hùng, M.A

Giá bìa: 55,000
Giá bán: 50,000

Teach Young Learners English - Sách hướng dẫn kỹ thuật dạy tiếng Anh cho giáo viên tiểu học
Mã sách: 110864
Nguyễn Quốc Hùng, MA - Nguyễn Thị Lý - Khánh Thy

Giá bìa: 60,000
Giá bán: 55,000

Đáp án sách độc quyền

Tin tức - Thông báo

Chợ sách độc đáo ở Pháp

Đến chợ sách này tại Pháp, bạn có thể tìm thấy những cuốn sách xuất bản cách nay gần 100 năm, đó là những cuốn...


 

Sách mới xuất bản: NHỮNG MÙA LÁ BÀNG RƠI

Tác phẩm: Những mùa lá bàng rơi Thể loại: Tiểu thuyết; Số trang: 456; Khổ: 13,5 x 20,5 cm Tác giả: Nguyễn Quốc...


 

Bí quyết đạt 118/120 TOEFL iBT của nữ sinh lớp 9

(Dân trí) - Chia sẻ “bí quyết” học tiếng Anh của mình, cô bé Vũ Kim Khánh vừa đạt 118/120 TOEFL iBT cho biết: “Em không...


 

Sách mới tái bản: LUYỆN PHÁT ÂM TIẾNG ANH MỸ (Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng, M.A.)

Master Spoken English là bộ Đĩa VCD dạy phát âm tiếng Mỹ (American English). Đây là một khoá học dạy phát âm dùng...


 

DANH MỤC SÁCH CẬP NHẬT GẦN ĐÂY NHẤT

IELTS   ( Xem sách IELTS mới cập nhật )

Mã hàng: 124469
Trịnh Khánh Lợi - Đỗ Tư Tấn
Giá bìa: 288,000
Giá bán: 259,000

Mã hàng: 124470
Collins - Nhân Trí Việt
Giá bìa: 208,000
Giá bán: 187,000

Mã hàng: 110963
Maria Stevens
Giá bìa: 415,000
Giá bán: 415,000

Mã hàng: 110964
Tim Dickeson
Giá bìa: 415,000
Giá bán: 415,000

Mã hàng: 110965
Masud Alam
Giá bìa: 530,000
Giá bán: 530,000

Mã hàng: 124460
Nguyễn Thành Yến
Giá bìa: 248,000
Giá bán: 223,000

TOEIC   ( Xem sách TOEIC mới cập nhật )

Mã hàng: 124459
Darakwon TOEIC Research
Giá bìa: 298,000
Giá bán: 268,000

Mã hàng: 124442
Global ELT
Giá bìa: 298,000
Giá bán: 268,000

Mã hàng: 124444
Darakwon Toeic Research
Giá bìa: 298,000
Giá bán: 268,000

Mã hàng: 124428
Mozilge Laguage Institute
Giá bìa: 228,000
Giá bán: 205,000

Mã hàng: 124429
Mozilge Laguage Institute
Giá bìa: 198,000
Giá bán: 178,000

Mã hàng: 124431
Tommy - Nhân Trí Việt
Giá bìa: 258,000
Giá bán: 232,000

STARTERS - MOVERS - FLYERS   ( Xem sách STARTERS - MOVERS - FLYERS mới cập nhật )

Mã hàng: 124418
Petrina Cliff
Giá bìa: 244,000
Giá bán: 230,000

Mã hàng: 124419
Kirstie Grainger
Giá bìa: 244,000
Giá bán: 230,000

Mã hàng: 124420
Petrina Cliff
Giá bìa: 244,000
Giá bán: 230,000

Mã hàng: 124372
Andrew Betsis - Lawrence Mamas
Giá bìa: 182,000
Giá bán: 164,000

Mã hàng: 124371
Andrew Betsis - Lawrence Mamas
Giá bìa: 198,000
Giá bán: 178,000

Mã hàng: 124370
Andrew Betsis - Lawrence Mamas
Giá bìa: 198,000
Giá bán: 178,000

Sách NGUYỄN QUỐC HÙNG, MA   ( Xem sách Sách NGUYỄN QUỐC HÙNG, MA mới cập nhật )

Mã hàng: 110952
Nguyễn Quốc Hùng, MA
Giá bìa: 60,000
Giá bán: 55,000

Mã hàng: 110864
Nguyễn Quốc Hùng, MA - Nguyễn Thị Lý - Khánh Thy
Giá bìa: 60,000
Giá bán: 55,000

Mã hàng: 110576
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.
Giá bìa: 40,000
Giá bán: 28,000

Mã hàng: 110549
Nguyễn Quốc Hùng, M.A. chú giải
Giá bìa: 38,000
Giá bán: 27,000

Mã hàng: 110506
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.
Giá bìa: 56,000
Giá bán: 40,000

Mã hàng: 110005
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.
Giá bìa: 90,000
Giá bán: 63,000

TIẾNG ANH   ( Xem sách TIẾNG ANH mới cập nhật )

Mã hàng: 124467
Raymond Murphy
Giá bìa: 135,000
Giá bán: 115,000

Mã hàng: 124464
Woo Bo Hyun
Giá bìa: 105,000
Giá bán: 89,000

Mã hàng: 124468
Phan Ngọc Quốc
Giá bìa: 200,000
Giá bán: 200,000

Mã hàng: 124434
A.J.Hoge
Giá bìa: 90,000
Giá bán: 75,000

Mã hàng: 124416
Collins - Nhân Trí Việt
Giá bìa: 158,000
Giá bán: 142,000

Mã hàng: 124417
Collins - Nhân Trí Việt
Giá bìa: 158,000
Giá bán: 142,000