Thể loại sách (2,190 quyển)

Sách độc quyền

Kỹ thuật luyện phát âm tiếng Anh Mỹ (Master Spoken English)
Mã sách: 110009
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 55,000
Giá bán: 39,000

Kỹ thuật học Nghe hiểu Tiếng Anh
Mã sách: 110006
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 40,000
Giá bán: 28,000

Phương pháp học tiếng Anh (Study Skills)
Mã sách: 110506
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 56,000
Giá bán: 40,000

Hướng dẫn kỹ thuật Biên dịch Anh-Việt Việt-Anh
Mã sách: 110004
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 120,000
Giá bán: 84,000

Hướng dẫn kỹ thuật Phiên dịch Anh-Việt Việt-Anh
Mã sách: 110005
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 90,000
Giá bán: 63,000

Tuyển tập các bài luyện thi IELTS
Mã sách: 110577
TinhhoaBooks

Giá bìa: 65,000
Giá bán: 45,000

IELTS - Bài thi mẫu (IELTS Specimen Test)
Mã sách: 110576
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Giá bìa: 40,000
Giá bán: 28,000

IELTS - Kỹ thuật luyện thi (Tips for IELTS)
Mã sách: 110549
Nguyễn Quốc Hùng, M.A. chú giải

Giá bìa: 38,000
Giá bán: 27,000

Đáp án sách độc quyền

Tin tức - Thông báo

Chợ sách độc đáo ở Pháp

Đến chợ sách này tại Pháp, bạn có thể tìm thấy những cuốn sách xuất bản cách nay gần 100 năm, đó là những cuốn...


 

Sách mới xuất bản: NHỮNG MÙA LÁ BÀNG RƠI

Tác phẩm: Những mùa lá bàng rơi Thể loại: Tiểu thuyết; Số trang: 456; Khổ: 13,5 x 20,5 cm Tác giả: Nguyễn Quốc...


 

Bí quyết đạt 118/120 TOEFL iBT của nữ sinh lớp 9

(Dân trí) - Chia sẻ “bí quyết” học tiếng Anh của mình, cô bé Vũ Kim Khánh vừa đạt 118/120 TOEFL iBT cho biết: “Em không...


 

Sách mới tái bản: LUYỆN PHÁT ÂM TIẾNG ANH MỸ (Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng, M.A.)

Master Spoken English là bộ Đĩa VCD dạy phát âm tiếng Mỹ (American English). Đây là một khoá học dạy phát âm dùng...


 

DANH MỤC SÁCH CẬP NHẬT GẦN ĐÂY NHẤT

IELTS   ( Xem sách IELTS mới cập nhật )

Mã hàng: 124387
Young Kim
Giá bìa: 258,000
Giá bán: 232,000

Mã hàng: 124382
Sam McCarter - Norman Whitby
Giá bìa: 211,000
Giá bán: 200,000

Mã hàng: 124381
Sam McCarter - Norman Whitby
Giá bìa: 211,000
Giá bán: 200,000

Mã hàng: 124380
Barry Cusack - Sam McCarter
Giá bìa: 225,000
Giá bán: 213,000

Mã hàng: 124379
Joanna Preshous
Giá bìa: 228,000
Giá bán: 215,000

Mã hàng: 110847
Pauline Cullen - Amanda French - Vanessa Jakeman
Giá bìa: 1,800,000
Giá bán: 1,800,000

TOEIC   ( Xem sách TOEIC mới cập nhật )

Mã hàng: 124369
Charlie An
Giá bìa: 228,000
Giá bán: 205,000

Mã hàng: 124363
Miles Craven
Giá bìa: 154,000
Giá bán: 130,000

Mã hàng: 124360
Julie A.Tofflemire
Giá bìa: 188,000
Giá bán: 169,000

Mã hàng: 124361
Julie A.Tofflemire
Giá bìa: 238,000
Giá bán: 214,000

Mã hàng: 124358
Miles Craven
Giá bìa: 154,000
Giá bán: 130,000

Mã hàng: 124340
Miles Craven
Giá bìa: 148,000
Giá bán: 125,000

TOEFL   ( Xem sách TOEFL mới cập nhật )

Mã hàng: 124391
Eduplanet - Nhân Trí Việt
Giá bìa: 198,000
Giá bán: 178,000

Mã hàng: 124390
Eduplanet - Nhân Trí Việt
Giá bìa: 198,000
Giá bán: 178,000

Mã hàng: 124389
Eduplanet - Nhân Trí Việt
Giá bìa: 198,000
Giá bán: 178,000

Mã hàng: 124297
Nhân Trí Việt
Giá bìa: 198,000
Giá bán: 178,000

Mã hàng: 124296
Nhân Trí Việt
Giá bìa: 198,000
Giá bán: 178,000

Mã hàng: 124295
Nhân Trí Việt
Giá bìa: 198,000
Giá bán: 178,000

KET - PET - FCE - CAE   ( Xem sách KET - PET - FCE - CAE mới cập nhật )

Mã hàng: 124394
Malcolm Mann - Steve Taylore-Knowles
Giá bìa: 211,000
Giá bán: 200,000

Mã hàng: 124393
Malcolm Mann - Steve Taylore-Knowles
Giá bìa: 211,000
Giá bán: 200,000

Mã hàng: 124392
Malcolm Mann - Steve Taylore-Knowles
Giá bìa: 211,000
Giá bán: 200,000

Mã hàng: 124388
Andrew Betsis - Lawrence Mamas
Giá bìa: 320,000
Giá bán: 288,000

Mã hàng: 124349
Collins Cobuild - Nhân Trí Việt
Giá bìa: 198,000
Giá bán: 178,000

Mã hàng: 124278
Cambridge University Press
Giá bìa: 341,000
Giá bán: 323,000

STARTERS - MOVERS - FLYERS   ( Xem sách STARTERS - MOVERS - FLYERS mới cập nhật )

Mã hàng: 124372
Andrew Betsis - Lawrence Mamas
Giá bìa: 182,000
Giá bán: 164,000

Mã hàng: 124371
Andrew Betsis - Lawrence Mamas
Giá bìa: 198,000
Giá bán: 178,000

Mã hàng: 124370
Andrew Betsis - Lawrence Mamas
Giá bìa: 198,000
Giá bán: 178,000

Mã hàng: 124356
Collins - Nhân Trí Việt
Giá bìa: 148,000
Giá bán: 133,000

Mã hàng: 124355
Collins - Nhân Trí Việt
Giá bìa: 148,000
Giá bán: 133,000

Mã hàng: 124354
Collins - Nhân Trí Việt
Giá bìa: 128,000
Giá bán: 115,000

Tủ sách NGUYỄN QUỐC HÙNG   ( Xem sách Tủ sách NGUYỄN QUỐC HÙNG mới cập nhật )

Mã hàng: 110735
Nguyễn Quốc Hùng, M.A
Giá bìa: 55,000
Giá bán: 50,000

Mã hàng: 110576
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.
Giá bìa: 40,000
Giá bán: 28,000

Mã hàng: 110549
Nguyễn Quốc Hùng, M.A. chú giải
Giá bìa: 38,000
Giá bán: 27,000

Mã hàng: 110506
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.
Giá bìa: 56,000
Giá bán: 40,000

Mã hàng: 110003
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.
Giá bìa: 55,000
Giá bán: 38,000

Mã hàng: 110002
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.
Giá bìa: 38,000
Giá bán: 27,000

TIẾNG NHẬT   ( Xem sách TIẾNG NHẬT mới cập nhật )

Mã hàng: 124373
Nakamura Kaori
Giá bìa: 85,000
Giá bán: 70,000

Mã hàng: 124374
Nakamura Kaori
Giá bìa: 80,000
Giá bán: 65,000

Mã hàng: 124375
Nakamura Kaori
Giá bìa: 78,000
Giá bán: 64,000

Mã hàng: 124333
AOTS - MCBooks
Giá bìa: 90,000
Giá bán: 75,000

Mã hàng: 124334
AOTS - MCBooks
Giá bìa: 112,000
Giá bán: 92,000

Mã hàng: 124335
AOTS - MCBooks
Giá bìa: 60,000
Giá bán: 50,000

CHƯƠNG TRÌNH THI KHÁC   ( Xem sách CHƯƠNG TRÌNH THI KHÁC mới cập nhật )

Mã hàng: 124386
Genevieve White
Giá bìa: 148,000
Giá bán: 133,000

Mã hàng: 124384
Nicola Prentis
Giá bìa: 148,000
Giá bán: 133,000

Mã hàng: 124384
Naomi Styles
Giá bìa: 148,000
Giá bán: 133,000

Mã hàng: 124383
Ian Badger
Giá bìa: 188,000
Giá bán: 169,000

Mã hàng: 124365
Nick Brieger - Simon Sweeney
Giá bìa: 238,000
Giá bán: 214,000

Mã hàng: 124366
Nick Brieger - Simon Sweeney
Giá bìa: 218,000
Giá bán: 196,000